Vliegende start

We zijn beland in 2022. Vorig jaar was ondanks alle corona-perikelen ontzettend druk. Ook dit jaar zijn we begonnen met een behoorlijke orderportefeuille, en we hebben onze actieve voorraden fors opgehoogd. Dit is helaas ook nodig. Er bestaat een algehele malaise in de bouwsector, met duurdere producten, schaarser wordende grondstoffen, uitval van personeel, en de daarbij aanhoudende drukte zorgen voor hoge levertijden op sommige materialen.

Voor dit jaar is dan ook het devies, als u projecten moet realiseren, bestel tijdig ! We hebben en kunnen geen invloed uitoefenen op productiedata bij fabrikanten, en zijn wanneer artikelen niet voorradig zijn, volledig afhankelijk van de toevoer van materialen. Op dit ogenblik is de druk op de productiecapaciteit bij de fabrikanten dusdanig hoog, dat de meeste van hen ingrepen hebben moeten doen in hun product gamma. Artikelen, kleuren en maten waar minder vraag naar is, zijn voorlopig uit het gamma geschrapt om de omlooptijden van de hardlopende producten te optimaliseren.

Door bovenstaande kan het voorkomen dat u een artikel besteld wat tijdelijk, of geheel niet meer leverbaar is. Wij bieden u dan waar mogelijk een werkbaar alternatief. In sommige gevallen moeten we helaas ‘nee’ verkopen.

Wij zijn druk doende met het ontwikkelen van onze nieuwe website. Door bovengenoemde redenen heeft ook deze vertraging opgelopen. In de nieuwe site zullen alle wijzigingen in het artikelgamma verwerkt zijn.

Enige lopende prijsafspraken zijn per 1 Januari 2022 komen te vervallen. Sommige fabrikanten hebben vorig jaar 3 tussentijdse prijsverhogingen doorgevoerd, wij hebben deze in Januari collectief doorgevoerd, omdat dit in het lopende jaar haast niet te doen is. Dit houdt echter wel in dat prijzen die eerder zijn afgegeven niet meer te hanteren zijn, sommige producten zijn met wel 20% gestegen. Ook de vervoerskosten zijn fors hoger, vanwege de hoge olieprijzen, en gestegen tarieven van de vrachtvervoerders. Wij ontkomen er niet aan deze door te rekenen in onze prijsstelling.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Global

Door admin

Topkwaliteit gerecycled kunststof